Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.59 8.37 8.38 6.6 8.72 9.05 7.67 8.59 8.41 8.48
Tiếp cận đất đai 6.75 6.47 6.93 6.02 5.41 5.78 6.41 5.11 6.13 5.72
Tính minh bạch 7 7.39 6.78 5.61 6.44 4.8 6.28 6.56 6.49 6.9
Chi phí thời gian 4.48 4.99 6.65 6.91 7.15 6.1 6.62 6.61 7.48 6.01
Chi phí không chính thức 7.58 7.94 7 5.84 7.12 7.22 5.76 5.67 5.88 5.5
Tính năng động 7.32 8.23 7.97 8.08 6.39 2.93 5.38 5.16 5.78 5.46
Hỗ trợ doanh nghiệp 6.92 8.17 4.31 5.17 3.78 4.14 5.15 5.35 5.26 5.64
Đào tạo lao động 7.36 7.37 5.62 5.69 4.59 5.33 5.94 7.05 6.65 6.36
Thiết chế pháp lý 4.31 5.5 5.78 5.29 5.15 3.17 5.49 6.03 6.28 5.84
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.14 4.94 5.65 4.92
PCI 66.06 69.37 66.65 61.73 62.57 55.15 58.86 61.81 62.56 61.52
Xếp hạng 66 3 6 15 17 43 26 6 4 9

  • Đổi mới trên quê hương “khoán hộ”: Ðinh ninh hai chữ gần dân

    Vĩnh Phúc hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, nhưng trong ký ức người dân nơi đây, dấu ấn của cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc vẫn còn sâu đậm. Nửa thế kỷ trước, bằng sự tận tụy của người cán bộ thương dân Kim Ngọc, những quyết sách mới đã ra đời, mở ra hướng làm ăn hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho dân. Trên mảnh đất này, đi qua những bờ vùng bờ thửa, những con kênh đào dẫn nước về cho cả vùng rộng lớn Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường... lại nhớ về hình ảnh một ông Kim Ngọc với hai chữ gần dân.

  • Vĩnh Phúc: Tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp

    Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Trì – P. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc với DĐDN về những kế hoạch cũng như chiến lược cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong giai đoạn tới của tỉnh.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com