Nhóm nghiên cứu

Tác giả chính- Trưởng nhóm nghiên cứu

  • Tiến sỹ Edmund Malesky

 

Nhóm nghiên cứu

  • Ông Đậu Anh Tuấn
  • Ông Đặng Quang Vinh
  • Ông Phạm Ngọc Thạch
  • Bà Lê Thanh Hà
  • Bà Nguyễn Ngọc Lan
  • Bà Nguyễn Lê Hà


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com