Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bạc Liêu ký thỏa thuận hợp tác

Tind đưa ngày 27/10/2017

Ngày 27/10, tại Bạc Liêu, TCT Bưu điện Việt Nam và UBND Bạc Liêu ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Thỏa thuận hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và hoạt động quản lý phục vụ của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

Thỏa thuận gồm 3 nội dung trọng tâm: Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát; Dịch vụ tài chính bưu chính như trả lương hưu, bảo hiểm xã hội cùng các dịch vụ thanh toán giữa người dân và cơ quan Nhà nước; Cung ứng dịch vụ phân phối - truyền thông như xây dựng đề án phát triển các điểm phục vụ bưu chính góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bạc Liêu. Ông Chu Quang Hào, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho rằng, thỏa thuận tạo điều kiện hơn để Bưu điện Việt Nam mở rộng và phát triển và mong muốn, thời gian tới tỉnh tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Bưu điện Việt Nam triển khai cơ sở hạ tầng bưu chính đúng như cam kết, nhất là thực hiện việc cung ứng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bạc Liêu quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hiện nay tỉnh đang xây dựng Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

 

Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai công tác xây dựng hạ tầng, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng các nhóm dịch liên quan nhằm phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu phát triển hơn thời gian tới./.Huỳnh Sử/TTXVN

http://bnews.vn/tong-cong-ty-buu-dien-viet-nam-va-bac-lieu-ky-thoa-thuan-hop-tac/66111.html


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com