Phú Yên: Nhiều chuyển biến trong công tác cải cách hành chính

Tin đưa ngày 26/1/2018

Thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính (CCHC) để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện

 

 

Nhân viên bộ phận một cửa xã Ea Trol (huyện Sông Hinh) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh: THÙY THẢO

 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà, năm 2017, tỉnh xác định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ CCHC đẩy mạnh phát triển toàn diện cả 6 nội dung cải cách. Đó là cải cách thể chế, thủ tục hành chính(TTHC), tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Đồng thời, xác định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm, sản phẩm và kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Tính đến nay, UBND tỉnh đã hoàn thành 37/42 nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch. Trên cơ sở kế hoạch CCHC nhà nước của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ cũng đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch công tác CCHC phù hợp với đặc điểm, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời tập trung chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức thực hiện phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện việc gửi thư chúc mừng, thư chia buồn, thư xin lỗi đến người dân và doanh nghiệp theo quy định…

 

Ông Lơ Mô Tu, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, cho biết: “Đối với công tác CCHC, huyện luôn chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản lý, điều hành, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành.

 

Đặc biệt, huyện duy trì tốt các đợt tiếp xúc đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, nhân dân các xã, thị trấn. Qua đó kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân ngay từ cơ sở”. Còn theo ông Trần Văn Hạt, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, kết quả thẩm tra cho thấy, thời gian qua, công tác CCHC được các cấp ngành quan tâm thực hiện; TTHC và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được công khai minh bạch. Chỉ số CCHC trong năm 2016 (PAR-INDEX) tỉnh tăng 10 bậc, chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 6 bậc, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 4 bậc.

 

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng được thực hiện đúng quy định. Công tác CCTTHC đối với các lĩnh vực trọng tâm được quan tâm triển khai để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý, nhất là đối với các lĩnh vực về tổ chức cán bộ, thu hút đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh quan tâm chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 2.395/2.440 cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định (tỉ lệ hơn 98%)…

 

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

 

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà, năm 2018, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,2%. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND tỉnh đề ra các giải pháp trọng tâm, trong đó nhóm giải pháp về CCHC được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, với nhiều kế hoạch cụ thể. Đó là tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, toàn diện, tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn II (2016-2020); tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2017; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC, tổ chức hội thi tìm hiểu về CCHC trong công chức, viên chức; nghiên cứu ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC; đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm TTHC trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời tăng cường công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở cơ quan, địa phương; thực hiện nghiêm túc và quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, cung cấp dịch vụ công và nâng cấp mức độ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh trong chuỗi hoạt động của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018 vừa qua, đại diện các bộ ngành Trung ương cho rằng Phú Yên có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, du lịch. Chính vì vậy, bên cạnh việc mở rộng, đầu tư, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy các giá trị hiện có, tỉnh phải chú trọng công tác CCHC bằng nhiều giải pháp quyết liệt, nhất là tạo cơ chế thông thoáng cho nhà đầu tư, chủ động nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất thực hiện các giải pháp, sáng kiến CCHC để triển khai áp dụng hiệu quả trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước…

 

Trong chuyến thăm và làm việc với Phú Yên mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, trong đó có công tác CCHC. Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh cần mạnh mẽ hơn trong công tác chỉ đạo; rõ ràng, minh bạch thông tin cho các nhà đầu tư để tăng cơ hội thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh.

 

PHẠM THÙY

http://www.baophuyen.com.vn/141/195007/nhieu-chuyen-bien-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh.html


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com