Hòa Bình: Công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế

Tin đưa ngày 31/7/2017

Cục Thuế tỉnh đang triển khai những giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch, giảm thời gian thực hiện các thủ tục thuế, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế, xây dựng đội ngũ những người làm công tác thuế có chất lượng, liêm chính trong quản lý thuế, hỗ trợ tạo điều kiện cho người nộp thuế NNT thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

 

Từ việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện cho NNT thực hiện nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, ngành thuế luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. Giai đoạn 2011-2015, thu ngân sách Nhà nước có tốc độ tăng trưởng 13,5%/năm. Năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 2.962 tỷ đồng, đạt 116% dự toán Chính phủ giao. Thu ngân sách Nhà nước của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1.303 tỷ đồng, đạt 50% dự toán Chính phủ giao.

 

Bộ phận "một cửa” Cục Thuế tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. ảnh: P.V

 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2017 với các giải pháp cụ thể như: Tiếp tục rà soát, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, của tỉnh theo Nghị quyết số 19, ngày 28/4/2016 của Chính phủ trong 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Theo đó triển khai các giải pháp đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu quả công tác QLNN trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Nhằm nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh, Cục Thuế tỉnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính mà trọng tâm là hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách TTHC thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước; giảm thời gian thực hiện TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế. Mục tiêu năm 2017 là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nộp tờ khai, nộp thuế điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, triển khai thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh; ứng dụng CNTT trong hoàn thuế điện tử việc công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra. Cập nhật, công khai kịp thời các TTHC thuế, chính sách, pháp luật về thuế mới ban hành tại bộ phận "một cửa” và trang thông tin điện tử của Cục Thuế; tiếp tục rà soát đơn giản hóa và đề xuất bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC cho NNT.

 

Đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành, thực hiện triệt để nguyên tắc quản lý rủi ro nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện 1 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp. Bảo đảm 100% hồ sơ khiếu nại của NNT được giải quyết đúng thời gian quy định; công khai, minh bạch theo quy định của Luật Quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại của NNT. Phấn đấu đến năm 2020 đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế bao gồm cả 3 nhóm chỉ tiêu: hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế, giảm thời gian thực hiện TTHC thuế xuống dưới 110 giờ /năm theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

 

L.C

http://www.baohoabinh.com.vn/12/109706/Cong-khai,-minh-bach,-nang-cao-trach-nhiem-cua-co-quan-thue.htm


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com