Hà Nội: Tạo đà phát triển

Tin đưa ngày 12/6/2017

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội trong nước đan xen nhiều thuận lợi, khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực.

 

Kết quả đáng mừng nhất là nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và hiệu quả cao của các cấp chính quyền thành phố. Đó là tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức cao, bền vững (GRDP ước tăng 7,37%); xuất khẩu tăng 12,1%; thu hút vốn đầu tư phát triển với nguồn vốn đăng ký ngoài ngân sách nhà nước tăng 74,6%…

Để có được bức tranh kinh tế tươi sáng trên trước hết là nhờ sự chuyển biến mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, từ cơ sở cho đến thành phố, thông qua việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp triển khai nghiêm túc, hiệu quả kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.


Thành phố cũng đã ban hành và thực hiện các kế hoạch về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, về phát triển doanh nghiệp và khuyến khích khởi nghiệp. Nhờ vậy, khó khăn trong sản xuất kinh doanh được quan tâm tháo gỡ; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Nhiều kết quả đột phá từ chuyển biến nói trên được ghi nhận như chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao nhất từ trước tới nay; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 16% với 13.355 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký đạt 101.476 tỷ đồng.

Những thành tựu trong 6 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp đà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2017. Đồng thời, chưa hài lòng với kết quả đạt được, những tồn tại trong 6 tháng qua đã được thẳng thắn nhìn nhận, phân tích để trên cơ sở đó đề xuất giải pháp cụ thể trong thời gian tới nhằm đạt mục tiêu lớn đã đề ra.


Năm 2017 là năm "bản lề" trong Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của thành phố, vì thế việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được coi là đà thúc đẩy cho những năm tiếp theo. Với ý nghĩa đó, trong phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh nhiều giải pháp, trong đó nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực như đầu tư xây dựng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng nông thôn mới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...


Đoàn kết, tiếp tục đổi mới, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính... là những yêu cầu đặt ra cho các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân Thủ đô để nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, vai trò của mỗi cấp ủy chính quyền cùng vai trò người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị mang ý nghĩa quyết định cả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, cũng như trong duy trì những kết quả đạt được, tạo đà cho bước phát triển mới.
 
 
Chí Kiên
 
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Luan-ban-Hanh-dong/871026/tao-da-phat-trien


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com