Bắc Ninh: Triển khai công tác Tư pháp năm 2018

Tin đưa ngày 8/1/2018

Ngày 8-1, Sở Tư pháp triển khai công tác Tư pháp năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Sở Tư pháp.

 

Năm 2017, công tác Tư pháp, pháp chế trong tỉnh tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo. Các nhiệm vụ của ngành được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật là việc triển khai thi hành Hiến pháp; thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2017 của Bộ Tư pháp, Chương trình hành động của ngành Tư pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1-1-2017 của Chính phủ; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp. Các hoạt động triển khai quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác pháp chế; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đúng kế hoạch...

 

Năm 2018, ngành Tư pháp tỉnh xác định thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, đưa công tác này ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo góp phần tích cực tham gia vào hoạch định các chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận những thành tích đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Ngành Tư pháp tỉnh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai đồng bộ các dịch vụ công về lĩnh vực Tư pháp, thủ tục hành chính; phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan vững mạnh… góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp cho Sở Tư pháp, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh công nhận danh hiệu Lao động xuất sắc cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Sở Tư pháp biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

 

Ngô Thành

http://baobacninh.com.vn/news_detail/100757/trien-khai-cong-tac-tu-phap-nam-2018.html

 


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com