• Vùng: Duyên hải Miền Trung
  • Chỉ số PCI năm 2016: 58.54
  • Xếp hạng PCI năm 2016: 31
  • Xếp hạng trong vùng 2016: 8
Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 8.3 7.77 7.98 6.55 8.48 5.87 8.85 8.71 8.44 8.07
Tiếp cận đất đai 6.49 6.67 6.79 6.34 5.75 6.37 6.88 5.79 5.74 5.47
Tính minh bạch 5.99 5.54 5.75 5.48 5.95 5.87 5.95 6.15 6.7 6.43
Chi phí thời gian 6.12 5.92 7.13 6.59 7.7 6.35 5.92 6.79 5.92 5.35
Chi phí không chính thức 6.15 6.47 4.93 5.64 5.27 5.75 6.04 5.32 4.74 4.65
Tính năng động 4.32 4.83 3.78 4.42 4.65 4.17 5.58 5.58 4.32 4.65
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.62 7.92 6.61 6.08 4.84 5.51 6.27 5.82 6.06 6.19
Đào tạo lao động 4.02 2.45 4.48 4.96 5.07 4.95 6.3 6.3 6.82 6.33
Thiết chế pháp lý 4.58 3.34 5.5 4.2 6.23 4.42 5.82 6.01 5.83 5.35
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.98 4.03 3.44 3.12
PCI 52.82 46.22 57.32 55.68 60.62 55.11 61.59 60.33 60.74 58.54
Xếp hạng 53 52 39 44 24 44 8 12 10 31

  • Thanh Hóa trong mắt các nhà đầu tư

    Trong những năm qua, với việc khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thanh Hóa đã và đang trở thành "đất lành" thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

  • Tạo môi trường thông thoáng để người dân, doanh nghiệp làm ăn

    Sáng 23/9, nhiều địa phương trong cả nước đã khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com