Xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tin đưa ngày 10/2/2017

Nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2017 và định hướng đến năm 2020. Ngày 21/12/2016 UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức họp để triển khai một số nhiệm vụ “xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh”.

 

Để đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, việc xây dựng môi trường kinh doanh phải căn cứ vào 10 chỉ số thành phần bao gồm:

1/ Chi phí gia nhập thị trường thấp;

2/ Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đất đai và có mặt bằng kinh doanh ổn định;

3/ Môi trường kinh doanh công khai minh bạch, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận công bằng các thông tin cần cho kinh doanh và các văn bản pháp luật cần thiết;

4/ Thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính và thanh tra, kiểm tra hạn chế nhất (chi phí thời gian).

5/ Chi phí không chính thức ở mức tối thiểu;

6/ Cạnh tranh bình đẳng- chỉ số thành phần mới;

7/ Lãnh đạo tỉnh năng động và tiên phong;

8/ Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, do khu vực Nhà nước và tư nhân cung cấp;

9/ Có chính sách đào tạo lao động tốt;

10/ Hệ thống pháp luật và tư pháp để giải quyết tranh chấp công bằng và hiệu quả.

Trong thời gian vừa qua chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh còn chưa cao như mong muốn do vậy ngày 18/10/2016 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số: 2894/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương để thực hiện đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương” do Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Đồng thời UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định thành lập tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác PCI và quy chế làm việc.

Để tiện cho việc liên hệ, Tổ công tác PCI tại cục thuế tỉnh Hải dương xin trân trọng đăng tải những đề án, quyết định, quy chế…lên Website của Cục thuế Hải Dương, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về Thủ tục hành chính, Thái độ phục vụ, các việc chưa hài lòng .v.v. để kịp thời giải quyết một cách nhanh nhất, cũng nhằm tạo điều kiện cải thiện thuận lợi nhất cho môi trường kinh doanh của tỉnh.

Tài liệu đính kèm :
 

 


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com