Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh

Tin đưa ngày 9/3/2017

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

 

Kế hoạch này nhằm thực hiện khảo sát năng lực và đánh giá công tác điều hành của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong năm 2018, đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát; tạo động lực cải cách hành chính quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ thực hiện và loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân được nhanh nhất, hài lòng nhất để cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

 

UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng phương án cụ thể để đưa các nội dung khảo sát vào bộ chỉ số và tiêu chí đánh giá cho phù hợp theo từng giai đoạn và tình hình thực tế của tỉnh; thông qua kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, địa phương và đề xuất những giải pháp khắc phục để UBND chỉ đạo. Đồng thời, trung tâm này cũng tuyên truyền về PCI, DDCI năm 2017 và xây dựng, triển khai kế hoạch hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị mình một cách hiệu quả, thiết thực nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong dịch vụ công của cơ quan, địa phương có liên quan.

 

(PYP)

http://www.baophuyen.com.vn/82/170483/xay-dung-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-tren-dia-ban-tinh.html


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com