UBND tỉnh Đăk Nông chỉ đạo triển khai Dự án Chính quyền điện tử

Tin đưa ngày 18/10/2016

Năm 2015, trên cơ sở 10 chỉ số thành phần Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được đánh giá, tỉnh Đắk Nông có 9 chỉ số giảm điểm so với các năm trước.

 

Để cải thiện, nâng cao chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2017, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND, trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả UBND tỉnh.

 

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án Chính quyền điện tử tỉnh kết nối với Trung ương phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp. Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh phối kết hợp chặt chẽ trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO trong giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước…

 

Mục tiêu là xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời cải thiện chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền tỉnh, nỗ lực cải cách hành chính, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2017.

 

Hoài An

http://www.baodaknong.org.vn/kinh-te/ubnd-tinh-chi-dao-trien-khai-du-an-chinh-quyen-dien-tu-49898.html


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com