Phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh

Tin đưa ngày 15/2/2017

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trở thành một hoạt động được ứng dụng phổ biến trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Người dân, doanh nghiệp được tập huấn, tuyên truyền, cập nhật các văn bản, trang bị kiến thức, kỹ năng, nhận thức về TMĐT để ứng dụng vào hoạt động thương mại. Phấn đấu đến năm 2020, có 200 lượt cán bộ, công chức, viên chức, 800 lượt cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh được đào tạo, tập huấn ngắn hạn về TMĐT. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ xây dựng và duy trì website TMĐT. Hàng năm, lựa chọn hỗ trợ 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chưa có hoặc đã có website TMĐT đang hoạt động, thiết kế, nâng cấp thành wesite có đầy đủ các chức năng TMĐT nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm của địa phương trên thị trường trong và ngoài nước. Các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh được mở rộng và nâng cấp. Chứng thực chữ ký số được áp dụng phổ biến để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch TMĐT. Phấn đấu đến năm 2020, có 90% các siêu thị, trung tâm mua sắm, cơ sở phân phối hiện đại có lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

 

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến khoảng 1,396 tỷ đồng, gồm: các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, đóng góp của các doanh nghiệp, vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Sở Công Thương xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện. Các sở, ngành hữu quan được phân công nhiệm vụ cụ thể để kế hoạch triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

 

Trấn Quốc

http://www.baodongkhoi.com.vn/?act=detail&id=52977


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com