Khánh Hòa: Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính

Tin đưa ngày 2/4/2017

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2017.

 

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương công bố chỉ số hài lòng năm 2016; phổ biến kế hoạch hành động nâng cao chỉ số hài lòng đến cán bộ, công chức, viên chức; phổ biến tình hình triển khai và kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số CCHC của tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2016 khi được cơ quan có thẩm quyền công bố; tổ chức nghiên cứu, giới thiệu mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC có hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, khảo sát, lấy ý kiến người dân, tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và thông qua các hình thức thiết thực khác; niêm yết, công khai nội dung trả lời các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, góp ý của khách hàng. UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến tại bộ phận một cửa và tiến hành hướng dẫn trực tiếp cho khách hàng ít nhất 2 lần/tuần…

 


UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp tổ chức đợt tuyên truyền tập trung về xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm là thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Sở Tư pháp đưa các văn bản, nội dung chỉ đạo CCHC của Trung ương và của tỉnh vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử. Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…


N.D


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com