Hòa Bình: Công bố trên 680 thủ tục hành chính

Tin đưa ngày 20/9/2017

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát TTHC được kiện toàn, củng cố. Các TTHC ở cả 3 cấp được UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết.

 

Trong 9 tháng năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 14 Quyết định công bố 683 TTHC, trong đó, công bố mới, chuẩn hóa 416 thủ tục, bao gồm cấp tỉnh 360 TTHC; cấp huyện 40 TTHC; cấp xã 16 TTHC; sửa đổi, bổ sung 55 TTHC, gồm cấp tỉnh 25 TTHC; cấp huyện 17 TTHC, cấp xã 3 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ 222 TTHC trên cả 3 cấp chính quyền.

 

Các TTHC chuẩn hoá được nhập, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đồng thời niêm yết tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả, đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, thực hiện.

 

V.H

http://www.baohoabinh.com.vn/11/110860/Cong-bo-tren-680-thu-tuc-hanh-chinh.htm

 

 


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com