Hải Dương quyết tâm chuyển biến thứ hạng PCI

Tin đưa ngày 9/2/2017

 

Trong năm 2016 vừa qua, Hải Dương quyết tâm chuyển biến thứ hạng PCI, tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp bền vững; hàng loạt Kế hoạch, Chương trình, Nghị quyết, Cam kết, Chỉ thị được ban hành và triển khai thực hiện.

 

Đặc biệt năm 2016, Hải Dương đã xây dựng và ban hành Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”, thành lập Tổ Công tác PCI và Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Công tác. TuyMặc dù vậy, qua tổng hợp của Sở Thông tin và truyền thông cho thấy, mới chỉ có 4 đơn vị là Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tạo chuyên mục "Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp" đăng tải thông tin về PCI trên trang thông tin điện tử; 3 trang thông tin của 3 đơn vị là Văn phòng UBND tỉnh;  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Thanh tra tỉnh có đăng tải tin về PCI. Ngoài ra, có 2 đơn vị là Sở Thông tin và truyền thông, Thanh tra tỉnh đã kiện toàn Tổ PCI.

 
Vũ Long
 
http://haiduongtv.com.vn/xem-tin-tuc/hai-duong-quyet-tam-chuyen-bien-thu-hang-pci-51192.html


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com