An Giang: Xã Phú Thành triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Tin đưa ngày 24/10/2016

Sáng ngày 21/10/2016, Uỷ ban nhân dân xã Phú Thành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của xã năm 2016 và những năm tiếp theo; Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017 và định hướng đến năm 2020 gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang (PCI). Ông Dương Bảo Lộc – Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

 

Theo kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo, xã Phú Thành sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công trên 6 nội dung:  Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước và mỗi cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trong nỗ lựccải thiện chỉ số PAPI, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, người dân tốt hơn.

 

 Với mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thân thiện dựa trên các thế mạnh của xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trợ giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo sự thân thiện và hài lòng của doanh nghiệp; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, tỉnh, đưa tỉnh An Giang trở thành điểm đến tin cậy đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

 

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND xã – Dương Bảo Lộc đề nghị các ngành có liên quan cần thực hiện theo nhiệm vụ, giải pháp như kế hoạch đề ra; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhất là trên đài truyền thanh; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong các công trình do nhân dân đóng góp; thực hiện tốt dịch vụ công như y tế, giáo dục,…../.

 

Kim Yến (Phú Thành)

http://phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3j3oBBLczdTEwN_P2NXA08XSx9HtyA_Y4NgA6B8JG55C0NKdLubkKTbws3EzMDT1NQoONDbzzPU0piA7nCQX3Gr8DfCLw_yGz55kOtR5LG4DyRvgAM4Guj7eeTnpuoX5IaGRhhkemaZOCoCAJb56NA!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfR1JUOTdGNTQwTzZKRDBJRFA3TjgzRjAwUjA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/huyenphutan/huyenphutansite/tin+tuc+su+kien/hoat+dong+hdnd-+ubnd/24-10+dfdbndn


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com