Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 9.1 8.51 9.31 6.07 8.7 7.99 7.85 8.71 8.83 8.55
Tiếp cận đất đai 6.78 8.01 7.94 6.91 7.95 7.02 6.31 6.51 7.02 6.81
Tính minh bạch 5.82 3.65 4.17 5.66 5.31 5.98 5.39 5.6 6.33 6.3
Chi phí thời gian 7.35 5.6 6.23 8.38 8.26 5.01 7.13 7.82 8.02 8.43
Chi phí không chính thức 5.96 6.77 7.4 7.02 8.4 7.35 7.8 5.8 7.12 6.47
Tính năng động 7.11 6.45 6.24 6.91 5.48 4.85 6.52 6.41 5.17 5.72
Hỗ trợ doanh nghiệp 5.92 7.35 4.06 4.54 2.25 2.85 5.04 5.11 4.79 4.44
Đào tạo lao động 5.91 4.94 3.61 4.41 4.33 4.06 5.36 4.74 4.66 5.33
Thiết chế pháp lý 5.73 5.23 5.58 6.12 6.48 4.55 5.45 6.96 5.8 6.52
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.93 6.44 5.85 6.91
PCI 64.68 54.24 56.63 61.49 62.68 55.01 58.97 58.13 59.04 60.07
Xếp hạng 65 29 41 17 15 45 24 36 22 22

  • Sóc Trăng: Nhiều điểm sáng trong thu hút đầu tư

    Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư với nhiều phương pháp xúc tiến mang lại hiệu quả cao. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Hnh ảnh một Sóc Trăng thân thiện, giàu tiềm năng đang từng bước đến gần hơn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

  • Sóc Trăng: Quan tâm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

    Năm 2013, tỉnh Sóc Trăng xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2012. Đây là một thành tích đáng ghi nhận của các cơ quan ban ngành của tỉnh.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com