Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.56 9 8.52 7.27 7.95 9.08 7.1 8.84 8.74 8.96
Tiếp cận đất đai 6.82 6.95 6.7 6.2 7.77 5.94 6.02 5.78 5.98 5.41
Tính minh bạch 5.71 5.92 5.26 5.65 5.67 5.28 4.72 5.52 5.7 6.01
Chi phí thời gian 5.2 4.49 5.45 5.49 6.07 5.79 5.73 7.18 7.41 6.9
Chi phí không chính thức 6.72 5.73 5.41 6.17 5.88 5.9 6.9 5.16 5.59 5.89
Tính năng động 5.03 4.01 3.23 5.42 4.41 3.91 5.38 3.53 4.58 4.15
Hỗ trợ doanh nghiệp 5.56 8.11 4.57 6.55 2.8 4.03 5.76 5.91 5.33 5.03
Đào tạo lao động 5.96 6.02 5.02 5.83 4.58 4.2 4.95 5.51 5.13 5.57
Thiết chế pháp lý 5.05 2.64 6.48 3.5 3.68 3.66 3.68 4.58 4.84 4.08
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.5 4.88 4.98 6.12
PCI 57.87 51.24 54.77 58.18 55.15 53.36 54.48 56.44 56.15 56.93
Xếp hạng 58 39 49 31 50 52 51 47 55 51

  • Phú Yên: Tiếp tục hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển

    Thời gian qua, mặc dù Phú Yên đã có những cơ chế thông thoáng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhưng so với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, việc phát triển doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

  • Ngành thuế Phú Yên: Nỗ lực góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh

    Là một trong những ngành có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, thời gian qua, ngành Thuế Phú Yên luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Cơ quan thuế cũng đồng hành hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com