• Vùng: Đồng bằng Sông Hồng
  • Chỉ số PCI năm 2016: 60.14
  • Xếp hạng PCI năm 2016: 19
  • Xếp hạng trong vùng 2016: 5
Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 9.29 8.63 8.6 6.77 8.85 8.63 7.31 8.15 8.34 8.72
Tiếp cận đất đai 5.78 6.47 6.6 5.57 7.22 6.37 7.36 6.05 6.47 5.82
Tính minh bạch 5.79 5.76 2.99 5.61 4.67 5.02 5.49 5.93 6.26 6.78
Chi phí thời gian 6.08 4.86 8.93 8.31 7.41 6.61 5.91 6.79 6.29 6.91
Chi phí không chính thức 7 6.55 6.41 6.2 8.06 6.95 6.74 5.55 5.3 5.9
Tính năng động 5.8 6.04 5.62 5.49 5.89 6.39 5.16 5.09 4.7 4.53
Hỗ trợ doanh nghiệp 3.99 7.7 6.18 6.98 2.42 3.52 4.24 5.06 4.93 4.18
Đào tạo lao động 5.58 5.89 4.8 5.79 5.48 5.19 6.75 7.18 6.82 7.21
Thiết chế pháp lý 5.27 3.85 4.65 5.66 4.13 3.26 6.24 5.45 4.52 5.51
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.03 6.2 4.02 4.3
PCI 57.67 56.14 58.31 62.85 61.12 58.87 58.71 60.75 58.51 60.14
Xếp hạng 58 23 32 11 21 23 28 11 30 19

  • Ninh Bình: Điểm đến thành công của nhà đầu tư

    Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Ninh Bình đề ra 15 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, đồng thời đặt ra "3 mũi nhọn đột phá" và "7 chương trình trọng tâm", trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới chính sách và cơ chế quản lý... Đó cũng chính là những động lực để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút, khơi dậy các nguồn lực phát triển.

  • Tạo môi trường thông thoáng để người dân, doanh nghiệp làm ăn

    Sáng 23/9, nhiều địa phương trong cả nước đã khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com