PCI 2013: NHỮNG ĐIỂM NHẤN NGOẠN MỤC KIÊN GIANG - HỘI THẢO PHÂN TÍCH CHỈ SỐ PCI 2013 PCI App LỊCH HỘI THẢO PHÂN TÍCH CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) NĂM 2013
  • Bà Fiona Louise Lappin

    Trưởng Đại diện, Cơ quan phát triển Vương quốc Anh (DFID) tại Việt Nam

    “Là nhà tài trợ đi đầu về phòng, chống tham nhũng, chúng tôi thường sử dụng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong các diễn đàn đối thoại và nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà hoạch định chính sách. Đây là một điều tra rất có giá trị, đưa ra bằng chứng cụ thể về năng lực điều hành của chính quyền địa phương, dựa trên các tiêu chí đánh giá then chốt, có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.”

  • Ông Gaurav Gupta

    Tổng giám đốc, Công ty General Motors Việt Nam

    “ Đối với những nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi, PCI giúp xác định và so sánh môi trường kinh doanh tại các địa phương khác nhau ở Việt Nam. Chúng tôi sử dụng dữ liệu PCI như một nguồn thông tin giá trị cho việc xem xét ra quyết định đầu tư hoặc mở rộng đầu tư tại một địa phương ở Việt Nam.... ”

Tải về ứng dụng PCI cho di động
Biểu đồ chỉ số PCI 2013


Ứng dụng PCI cho di động

Đối tác


Đối tác 7 Đối tác 6 Đối tác 5 Đối tác 4 Đối tác 3 đối tác 2 đối tác 1

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-4) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-4) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com