Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.62 7.82 6.53 5.33 7.81 8.45 6.83 7.17 8.55 8.68
Tiếp cận đất đai 6.72 6.68 5.74 7.22 6.14 7.1 6.82 5.22 5.27 5.62
Tính minh bạch 4.09 4.16 3.33 3.32 5.87 5.9 5.69 6.27 6.32 6.1
Chi phí thời gian 7 5.48 5.45 5.85 6.5 5.74 5.54 5.33 5.13 5.74
Chi phí không chính thức 6.35 6.63 4.97 4.57 5.85 5.68 5.08 4.1 4.66 5.02
Tính năng động 3.67 5.25 4.55 4.39 4.38 5.07 4.19 4.66 4.32 4.36
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.56 7.61 5.48 7.19 3.57 3.71 4.5 5.29 6.24 5.88
Đào tạo lao động 4.79 3.99 4.39 5.29 4.75 4.51 4.96 6.27 5.47 5.4
Thiết chế pháp lý 3.76 2.95 5.08 4.82 4.9 2.92 5.46 5.46 5.18 5.05
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.65 5.78 4.38 4.59
PCI 50.18 48.35 47.82 49.89 56.52 55.51 52.15 56.57 57.13 56.8
Xếp hạng 50 44 60 60 47 41 62 44 46 52

  • Hòa Bình: Tự tin và trách nhiệm trước xuân mới 2016

    Cùng cả đất nước, chúng ta đi qua năm ất Mùi 2015 với không ít khó khăn, thách thức, thử thách cam go. Các yếu tố quan trọng tạo động lực cho phát triển gặp nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất - kinh doanh chưa chuyển biến mạnh. Kết cấu hạ tầng, nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp chưa đạt kết quả như mong muốn. Chất lượng nguồn lao động còn thấp. Thời tiết diễn biến phức tạp bất lợi cho sản xuất... 

  • Hòa Bình: Bộ Nội vụ làm việc về công tác cải cách hành chính

    Ngày 5/1, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trường đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành chức năng, Văn phòng UBND tỉnh.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com