Quảng Ninh ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics

Tin đưa ngày 2/8/2017

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

 

Quảng Ninh ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics

Theo đó, mục đích nhằm xác định logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước, gắn với phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin; đồng thời, phát triển thị trường dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; phù hợp với tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Cùng với đó, phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược của tỉnh: có cửa khẩu quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái) và 2 cửa khẩu quốc gia là Hoành Mô (huyện Bình Liêu) và Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) tại khu vực biên giới, tiếp giáp một thị trường có dân số đông, kinh tế phát triển năng động của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đặc biệt, Quảng Ninh nằm trong vị trị trung tâm của hai hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai- Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; Nam Ninh – Bằng Tường – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ để Quảng Ninh trở thành trung tâm logistics, trung tâm dịch vụ phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế của cả vùng.

Song song với đó, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tăng về số lượng, quy mô, trình độ nhân lực, có năng lực cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và quốc tế; triển khai các chính sách, pháp luật của Nhà nước về dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với trình độ phát triển của dịch vụ logistics trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu phát triển đến năm 2020, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics đạt từ 16-18% vào ngành dịch vụ của tỉnh, đạt từ 6,0-7,0% GRDP của tỉnh; đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics đạt từ 18-20% vào ngành dịch vụ của tỉnh, đạt từ 8,0-10% GRDP của tỉnh; đồng thời, hình thành các trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh với tiêu chuẩn cung cấp các dịch vụ 3PL, 4PL, 5PL tại khu vực TP Hạ Long, khu vực Vân Đồn, Cẩm Phả, TX Quảng Yên, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà), cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu).

Để thực hiện được mục tiêu trên, Quảng Ninh xây dựng một số giải pháp liên quan đến đầu tư hạ tầng logistics; đẩy mạnh xây dựng các trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy hoạch, các cơ chế, chính sách về dịch vụ logistics; phát triển thị trường dịch vụ logistics; tuyên truyền các cam kết, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, sàn giao dịch logistics và hội nhập quốc tế; thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước vào logistics; nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ; đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng và phát triển dịch vụ logistics trọn gói (3PL, 4PL, 5PL)./.

Theo quangninh.gov.vn

http://investinquangninh.vn/tin-tuc/quang-ninh-ban-hanh-ke-hoach-hanh-dong-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-va-phat-trien-dich-vu-logistics-nd466712.html


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com