Hội nhập quốc tế theo hướng đi tắt đón đầu công nghệ mới

Tin đưa ngày 7/2/2018

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức theo hướng đi tắt đón đầu công nghệ, lĩnh vực mới thực chất, hiệu quả sát với thực tế.Theo đó, Hà Nội tiếp tục thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát văn bản để tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, công dân khai thác sử dụng.

 

Năm 2018, để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế, lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, doanh nghiệp không chỉ giới thiệu doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm mà còn mở rộng sang lĩnh vực kêu gọi đầu tư theo tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi nhưng vẫn huy động được hỗ trợ từ phía đối tác quốc tế cả về kinh phí và chất xám. Đặc biệt, trong quá trình kêu gọi đầu tư nước ngoài, mua bán chuyển giao công nghệ, các sở, ngành cần chú trọng kêu gọi những dự án chất lượng cao thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước, y tế, nông nghiệp, văn hóa, kinh tế xã hội... Theo đó, Hà Nội tiếp tục thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát văn bản để tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, công dân khai thác sử dụng.

Bên cạnh đó, tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư theo lĩnh vực cần thu hút cụ thể tại các nước đối tác chiến lược, thực hiện chương trình xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tập trung nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất... Báo cáo của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội cho thấy, trong năm 2017, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được các sở, ngành đẩy mạnh, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước được triển khai đồng bộ. 

Với sự nỗ lực đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hà Nội đã tăng 10 bậc so với năm 2015, xếp thứ 14/63, cao nhất từ trước đến nay. Về kinh tế năm 2017, hoạt động xuất khẩu của thành phố Hà Nội đạt 11.790 triệu USD, tăng 10,3%.

 

Hà Nội đã thu hút trên 3,43 tỷ USD vốn đầu tư, tăng 10,2% so với năm 2016; cấp mới 556 dự án, vốn đăng ký mới đạt 1,434 tỷ USD. Đồng thời, chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của 637 nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đăng ký 1,311 tỷ USD. 

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, doanh nghiệp và sản phẩm, phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường. Đồng thời, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập Hà Nội cũng bộc lộ nhiều lúng túng, đặc biệt trong những vấn đề như hỗ trợ doanh nghiệp, mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, bảo vệ người tiêu dùng... Mặc dù các sở, ngành đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa chính sách với thực tiễn. 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội, nguyên nhân của những tồn tại đó xuất phát từ hệ thống cơ chế, chính sách chung của Nhà nước chưa đồng bộ, kịp thời và phù hợp với thực tiễn. Nhiều cơ chế, chính sách chậm được hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung./.

 

Nam Giang/TTXVN

http://bnews.vn/hoi-nhap-quoc-te-theo-huong-di-tat-don-dau-cong-nghe-moi/75794.html
 
 


Ý kiến của bạn

Họ và tên
Email
Ý kiến
 
Mã bảo mật


Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com