Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.59 8.52 8.36 6.35 8.41 9.34 7.25 7.88 8.09 7.94
Tiếp cận đất đai 5.5 6.51 5.81 5.52 6.73 6.35 5.31 5.54 5.83 5.94
Tính minh bạch 7.21 6.89 5.81 5.24 6.02 5.78 5.7 5.09 6.28 6.23
Chi phí thời gian 7.8 5.67 8.49 6.97 7.93 5.41 5.96 5.92 6.41 5.82
Chi phí không chính thức 6.96 7.23 7.14 6.17 7.52 6.02 6.14 5.53 5.12 5.56
Tính năng động 5.74 6.09 5.58 6.03 7.14 6.11 4.4 4.29 4.38 4.16
Hỗ trợ doanh nghiệp 6.84 6.79 4.6 6.48 3.93 4.12 6.04 6.04 5.56 6
Đào tạo lao động 6.31 5.33 5.82 5.73 4.98 5.51 5.87 6.9 6.49 6.88
Thiết chế pháp lý 5.13 5.11 7.34 7.17 7 3.5 4.24 5.36 5.38 5.09
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.09 5.96 5.34 4.48
PCI 65.63 60.51 65.96 60.55 66.13 59.14 56.99 59.05 59.51 60.5
Xếp hạng 66 12 8 19 6 21 39 24 18 16

  • BR - VT: Cải thiện PCI, tạo niềm tin cho doanh nghiệp

    UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2016, định hướng đến 2020. Chương trình đã xây dựng những giải pháp cụ thể, hướng đến mục tiêu xây dựng cơ quan hành chính thân thiện, gần gũi, tạo điều kiện tối đa cho DN hoạt động.

  • BR-VT: Đề xuất các giải pháp đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trở lại "top" đầu

    Sáng 12-11, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi cuộc họp nghe Công ty Tư vấn về Quản lý kinh tế báo cáo dự thảo chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ban ngành của tỉnh.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com