• Vùng: Đồng bằng Sông Cửu Long
  • Chỉ số PCI năm 2016: 60.91
  • Xếp hạng PCI năm 2016: 12
  • Xếp hạng trong vùng 2016: 4
Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 8.85 7.97 8.16 7.59 8.13 8.52 7.7 8.84 8.59 8.63
Tiếp cận đất đai 7.23 7.38 7.11 7.3 7 6.57 7.81 7.2 7.82 6.35
Tính minh bạch 6.53 6.78 6.5 5.84 6.15 5.66 5.35 5.48 5.66 5.63
Chi phí thời gian 7.9 6.4 6.36 7.18 6.14 5.19 8.03 7.71 7.8 7.4
Chi phí không chính thức 7.63 7.36 8.15 8.22 7.79 6.72 8.31 6.74 6.45 6.49
Tính năng động 6.07 6.92 6.28 6.68 4.87 6.59 6.24 5.85 4.88 4.94
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.7 6.75 4.08 3.88 3.84 3.47 5.79 5.34 5.51 5.82
Đào tạo lao động 5.78 6.04 5.17 4.9 4.68 5.24 5.4 5.35 5.51 5.89
Thiết chế pháp lý 5.54 5.97 6.07 5.55 5.29 3.86 5.77 5.98 6.33 7.16
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.27 5.67 5.16 5.02
PCI 62.88 62.42 64.09 63.11 59.9 58.35 62.78 59.7 60.1 60.91
Xếp hạng 63 7 15 10 30 26 6 18 12 12

  • Bến Tre nâng cao năng lực cạnh tranh

    Trong văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bến Tre trong thời gian tới phải tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

  • Đồng bằng sông Cửu Long: Để không rơi vào “vùng trũng”

    Sau nhiều năm duy trì ở mức khá tốt (so với cả nước), năm 2014, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL suy giảm mạnh. Chỉ có 2 tỉnh (Đồng Tháp và Long An) tăng hạng, còn lại 11 địa phương vùng ĐBSCL bị tụt hạng, điều đó cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh trong vùng đang giảm sức cạnh tranh. Làm thế nào để cải thiện tình hình, không để ĐBSCL rơi vào "vùng trũng"?

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com