Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.12 8.69 9.13 7.29 8.84 9.11 7.73 8.13 8.1 8.29
Tiếp cận đất đai 7.16 7.38 6.46 5.42 7.12 5.88 6.7 5.38 5.85 6.04
Tính minh bạch 5.64 6.41 7.03 6.37 5.84 6.07 6.22 6.35 7.11 5.87
Chi phí thời gian 6.63 5.62 6.96 7.68 7.88 6.47 6.14 7.13 6.37 6.5
Chi phí không chính thức 6.8 7.2 7.03 5.88 7.3 7.24 7.37 5.4 4.22 5.1
Tính năng động 5.91 6.6 5.04 7.09 7.74 6.62 5.47 5.26 5.07 5.32
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.62 7.55 3.97 5.81 4.33 3.7 5.69 5.74 5.35 5.64
Đào tạo lao động 5.94 5.55 5.91 5.76 5.45 5.55 6.04 6.73 6.82 7.17
Thiết chế pháp lý 5.32 5.2 5.89 5.64 6.42 3.1 4.97 5.23 5.38 4.85
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.57 4.62 3.5 4.77
PCI 58.96 59.57 65.7 64.48 67.27 62.26 61.07 60.92 59.91 60.35
Xếp hạng 59 16 10 6 2 10 12 10 13 17

  • Bắc Ninh công bố số hotline "Bác sỹ doanh nghiệp"

    Tin đưa ngày 04/09/2016

    Số điện thoại hotline 091.3297.954 của Nhóm bác sỹ doanh nghiệp vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh công bố chính là số máy của Viện trưởng Nguyễn Phương Bắc.

  • Bắc Ninh: Đồng thuận, đoàn kết, nhất trí vững bước vào chu kỳ phát triển mới

    Khép lại năm 2015, một năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 18, với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Bắc Ninh đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com