• Vùng: Đồng bằng Sông Cửu Long
  • Chỉ số PCI năm 2016: 57.66
  • Xếp hạng PCI năm 2016: 41
  • Xếp hạng trong vùng 2016: 10
Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 6.56 7.02 8.36 6.27 8.69 8.35 8.03 8.36 7.98 8.29
Tiếp cận đất đai 6.44 7.47 7.37 7.63 7.46 7.46 7.89 7.05 7.14 6.34
Tính minh bạch 4.4 4.45 4.69 4.87 5.44 5.75 5.32 6.12 5.77 5.56
Chi phí thời gian 5.29 4.61 5.98 6.29 7.01 8.12 7.73 7.29 7.5 7.06
Chi phí không chính thức 5.82 6.46 6.3 7.72 8.29 6.46 7.65 5.27 6.17 6.41
Tính năng động 3.37 3.35 3.33 6.1 5.07 6.48 6.75 5.2 5.97 5.43
Hỗ trợ doanh nghiệp 2.26 5.99 3.05 5.19 1.75 4.48 5.3 5.92 4.97 5.08
Đào tạo lao động 3.84 3.37 3.98 5 3.97 5.11 4.95 4.51 4.66 4.84
Thiết chế pháp lý 3.96 4 5.06 5.01 3.14 3.4 6.51 7.36 7.09 6.84
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.3 6.98 7.29 6.64
PCI 42.49 40.92 52.04 58.2 57.92 62.85 59.89 59.5 58.44 57.66
Xếp hạng 42 62 59 30 39 7 14 22 33 41

  • Bạc Liêu: Thu hút đầu tư năm 2016 tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh

    Một bài học kinh nghiệm và góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư thời gian qua là tập trung làm tốt công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đây được xác định là một trong những nội dung quan trọng thể hiện quyết tâm của cả Đảng bộ và chính quyền tỉnh trong việc tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn. Đồng thời tạo thêm niềm tin, động lực cho các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến với Bạc Liêu.

  • Bạc Liêu: Thu hút nguồn lực cho phát triển

    Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác định: Cần huy động tốt các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội và tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Bài học kinh nghiệm này sẽ được tiếp tục phát huy, bổ sung cho giai đoạn 2015 - 2020.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com