Chỉ số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Gia nhập thị trường 7.49 6.31 8.37 6.44 8.53 8.95 6.21 8.72 8 8.51
Tiếp cận đất đai 6.46 6.61 6.09 4.8 5.98 5.78 6.1 6.03 6.05 5.63
Tính minh bạch 5.15 6.35 6.99 6.11 6.19 5.91 5.89 5.87 5.83 6.04
Chi phí thời gian 5.16 4.65 5.94 5.83 7.72 6.23 5.6 6.19 6.98 7.11
Chi phí không chính thức 6.92 6.6 4.84 6.43 6.7 5.65 5.9 4.51 5.76 5.16
Tính năng động 5.19 4.89 4.77 5.5 4.84 4.84 4.96 4.74 4.71 4.67
Hỗ trợ doanh nghiệp 4.54 6.91 5.62 6.3 3.25 4.36 5.57 5.72 5.69 5.28
Đào tạo lao động 6.59 3.79 4.29 5.36 4.92 4.69 5.11 5.92 5.65 6.44
Thiết chế pháp lý 4.24 2.76 4.39 4.85 4.18 4.02 5.1 5.91 4.64 4.76
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.53 4.06 4.7 4.35
PCI 55.48 47.44 57.5 58.02 60.79 57.08 54.79 57.33 57.61 58.2
Xếp hạng 55 50 37 32 23 31 49 41 40 33

  • Tăng vai trò hiệp hội doanh nghiệp để tận dụng cơ hội từ TPP

    Trong hai ngày 5-6/11, tại thành phố Bắc Giang, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Viện Friedrich Naumann vì tự do (FNF), Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức chương trình tập huấn "Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp trong cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh."

  • Bắc Giang: Tập trung cải thiện môi trường đầu tư

    Năm 2015 là năm bản lề thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020 và được Chính phủ đã lấy là "Năm doanh nghiệp". Mục tiêu là thực hiện mạnh mẽ việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp (DN) phát triển.

So sánh với:

Chọn:

Chọn
Năm:
Mở rộng so sánh: So sánh chỉ số:
Thứ tự Địa phương Xếp hạng PCI Nhóm xếp hạng
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com

Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI
Ban Pháp Chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

9 Đào Duy Anh, Hà Nội | Điện thoại: (84-24) 3577 1460, 3574 6983 | Fax: (84-24) 3577 1459, 3577 0632 | Email: pci@vcci.com.vn hoặc vcci.pci@gmail.com